คลังเก็บป้ายกำกับ: เตารีดแรงดันไอน้ำ

เตารีดแรงดันไอน้ำ

Tefal เตารีดแรงดันไอน้ำ 6 บาร์ กำลังไฟ 2380-2830 วัตต์ ความจุ 1.7 ลิตร

Tefal เตารีดแรงดันไอน้ำ 6 บาร์ กำลังไฟ 2380-2830 วัตต์ ความจุ 1.7 ลิตร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ
– กำลังไฟ 2380-2830 วัตต์
– รีดเรียบเร็ว ด้วยแรงดันไอน้ำ 6 บาร์
– พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 120 กรัม/นาที พลังละอองน้ำเพิ่มพิเศษ 350 กรัม/นาที
– แผ่นหน้าเตารีด Xpress Glide
– ปริมาตรแทงค์น้ำ 1.7 ลิตร สามารถรีดผ้าแนวดิ่งได้
– Manual …