คลังเก็บป้ายกำกับ: เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าฝาบน

LG เครื่องซักผ้าฝาบน 10 KG. รุ่น T2310VSAM

LG เครื่องซักผ้าฝาบน 10 KG. รุ่น T2310VSAM

ใชัพลังงานน้อยลงมากกว่าด้วยมอเตอร์แบบ Smart Inverter

ระบบอินเวอร์เตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยใชัพลังงานน้อยลง โดยมีการควบคุมการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับการทำงานของมอเตอร์ ทำให้ลดการใช้พลังงานรวมทั้งทนมากยิ่งขึ้น

Smart Motion

ถังซักหมุนได้ 3 แบบอย่างซึ่งควบคุมการทำางานด้วยระบบ Smart Inverter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการซักและก็ถนอมผ้า

TurboDrum™

เพิ่มประสิทธิภาพวิธีซักแล้วก็จัดการกับรอยคราบฝังลึกด้วยน้ำาวนอันทรงประสิทธิภาพ ที่เกิดขึ้นจากการหมุนสวนทางของถังซักรวมทั้งจานซัก

Punch+3

จานหมุนแบบ Punch+3 สร้างคลื่น น้ำาแนวดิ่งที่จะสามารถช่วยให้ผ้ากระจายตัว ออกมาจากกัน ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับในการซัก

Auto Pre Wash

โปรแกรม Auto Pre Wash …

JYE เครื่องซักผ้า

JYE เครื่องซักผ้า 2 in 1 ขนาด 3 กก. รุ่น XPB40-2008

JYE เครื่องซักผ้า 2 in 1 ขนาด 3 กก. รุ่น XPB40-2008

คุณสมบัติเด่น / รายละเอียดสินค้า:
Shipping:Local เครื่องซักผ้าTL JYE-XPB40-2008 3KG เขียว (972322306) แบรนด์ No Brand ประเภท Large Appliances Combo Washer Dryer

ราคา ฿1,990 – ฿4,250

 

แหล่งที่มา.. priceza